Schoolgids

KWS Transvaal: SAMEN bouwen aan de toekomst…’

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. Gedurende de tijd dat uw kind op KWS Transvaal zit, willen wij er met elkaar; kinderen, leerkrachten en ouder(s) en/of verzorger(s) voor zorgdragen dat uw kind een veilige en plezierige werk- en leefomgeving ervaart. Daar werken wij op verschillende manieren aan.

Deze schoolgids 2021-2022 is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren. Wij hopen dat u deze gids met plezier zult lezen om zo een goed beeld te krijgen van wat er op onze school gebeurt. Voor een nadere toelichting of uitleg bent u van harte welkom op KWS Transvaal!

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

We wensen u veel leesplezier,
Namens het team van KWS Transvaal,

Patrick Westerdijk
Directeur

Klik hier voor onze schoolgids 2021-2022