Onze identiteit

Waarden + identiteit (fundament van de organisatie) SAMEN bouwen aan de toekomst...

TEAM | LEERLING | OUDERS

KWS Transvaal is een moderne christelijke basisschool voor ruim 200 kinderen, met een open karakter waar iedereen welkom is. Wat is in deze tijd het bestaansrecht en de toekomst voor het protestants-christelijk onderwijs? En hoe geef je aan die C van christelijk in deze tijd vorm en inhoud? Het antwoord op die vraag staat centraal in de missie van het PCBO Leeuwarden e.o.: "vanuit de christelijke traditie worden we opgeroepen om betrouwbaar nabij en liefdevol aanwezig te zijn. Zo willen we samenleven in onze scholen. We geven aandacht aan zingeving en trage vragen. De Bijbel is daarbij voor ons een belangrijke bron voor leer- en spiegelverhalen. We willen kinderen begeleiden en houvast geven om te kunnen functioneren in de snel veranderende samenleving. Daarbij worden ook onze koers, passie en compassie zichtbaar".

Ieder kind uniek

In de praktijk vertaalt zich dit vooral in de sfeer binnen onze school en in de manier waarop wij werken. Met oprechte aandacht kijken we naar onze kinderen. Vanuit het besef dat ieder kind uniek is én dat ieder kind er mag zijn, verdient het kansen om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Persoonlijkheidsvorming en zelfvertrouwen geven we daarbij aandacht. Daarnaast vertaalt de C van christelijk zich vooral in onze kernwaarden: betrouwbaar, professioneel, veiligheid, verbinding, ontwikkeling, verantwoordelijkheid, eigenaars chap, in beweging en betekenisvol samenwerken.

PCBO Leeuwarden e.o. heeft haar C van christelijk vanuit kernwaarden samengevat in het motto:
'waar identiteit en kwaliteit elkaar versterken!'