Onze visie

Missie (waarom zijn we hier
Plezier | Kwaliteit
“Ieder kind verdient het om met veel plezier naar school te gaan en uitgedaagd te worden om zijn of haar eigen talenten verder te ontwikkelen. Dit is waar wij als team ons voor inzetten”.

Visie (wat we samen creëren) 
Relatie | Competentie | Autonomie ‘verbinden’ ‘leren’ ‘richting geven’
Binnen de school moet iedereen tot z'n recht kunnen komen. Dat betekent o.a. dat de leerkracht c.q. medewerker het unieke karakter van elk kind respecteert en de talenten en mogelijkheden van ieder kind probeert tot ontwikkeling te brengen.Wij hechten veel waarde aan een goed contact met ouders. We streven ernaar, dat de kinderen zich veilig en thuis voelen op onze school.De gelijkwaardigheid van iedereen van onze multiculturele stadsbevolking zal door onze woorden en daden steeds benadrukt worden, ook t.o.v. kinderen die een andere culturele en religieuze achtergrond hebben. We verwachten van ouders en/of verzorgers, dat zij de identiteit en de regels van de school respecteren. In het onderwijsaanbod richten we ons op de totale ontwikkeling van het kind. We stimuleren kinderen om eigenaar te zijn van hun eigen leerproces.