Kon. Wilhelminaschool Transvaal contactgegevens

Transvaalstraat 75
8917 CH Leeuwarden

T  058 2136566    
F  058 2136519
E  kwstransvaal@pcboleeuwarden.nl    
@ KWSTransvaal

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Jaarverslag

Het jaarverslag maakt deel uit van de kwaliteitscyclus: Schoolplan – Schooljaarplan – Schooljaarverslag. Met dit verslag willen we intern en extern verantwoording afleggen over de kwaliteit van ons onderwijs. 

Dit jaarverslag is tevens een groeimodel. Door kengetallen van diverse jaren naast elkaar in beeld te brengen, kan voor elk onderdeel een trendanalyse worden gemaakt. Ook deze gegevens geven weer input om te borgen dan wel bij te stellen. Dit verantwoordingsdocument maakt deel uit van de managementrapportages binnen PCBO Leeuwarden e.o. en worden als zodanig besproken.

Klik hier om het jaarverslag te openen van de Koningin Wilhelminaschool.